Moje plany

Resort cyfryzacji pracuje nad moim pomysłem połączenia CEPiK z bazą Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, żeby każdy nabywca mógł sprawdzić historię wypadkową pojazdu.

Wkrótce dla każdego chętnego Obywatela elektroniczny dowód osobisty całkowicie zastąpi plastikową kartę.

Powołanie Biur Promocji Polskiej Kultury jako pozarządowych organizacji stosujących tzw. „soft power” w polityce zagranicznej i public relations Polski.

Dalsze ułatwienia dla kierowców, w tym likwidację karty pojazdu, likwidację nalepki kontrolnej, możliwość zachowania przez nowego właściciela pojazdu numeru rejestracyjnego pojazdu z dotychczasowym wyznacznikiem terytorialnym a w przyszłości możliwość rejestracji pojazdu przez Internet.