Pomoc Polakom za granicą – moje biuro poselskie wielokrotnie świadczyło pomoc interwencyjną Polakom mieszkającym na emigracji w sytuacjach kryzysowych.