Skuteczna walka z dziką reprywatyzacją w Warszawie – dzięki moim staraniom i wnioskom do komisji weryfikacyjnej oraz organów ścigania ocalono wielomilionowy majątek a winni znaleźli się za kratami.